Faja Lobi

Faja Lobi, een beschermende corridor rond het tropisch woud.

Samenvatting

Aarde

Projecten die een positieve impact hebben op de biosfeer in het algemeen

Faja Lobi is een NGO opgericht in 2012 op initiatief van Jurgen Heytens, geboren in Gent, België.

Na een carrière in de horeca voelde hij de behoefte om iets belangrijks over te laten aan toekomstige generaties en actief bij te dragen aan het behoud van de natuur. Hij besloot het Faja Lobi-project in Congo op te starten, meer bepaald in de Idiofa-regio, om herbebossingsprojecten uit te voeren en een bufferzone en bescherming van het tropisch regenwoud te creëren

Vandaag de dag is bijna 240.000 hectare herbeplant, met als doel 50.000 hectare te bereiken om het bos te behouden, maar ook om brandhout en levensonderhoud te voorzien voor de lokale bevolking. Het project voorziet in agroforestry waardoor de bevolking tapioca kan planten.

Dankzij de vrijgevigheid van onze donateurs steunt Earth Funders Faja Lobi in haar aanpak en draagt ​​het bij aan de herbebossing van 200 hectare in 2027.

Wat is jouw email adres?
Help ons om onze communicatie te personaliseren