Alle goede klimaatinitiatieven zouden toegang moeten krijgen tot financiering

Earth Funders zet zich in om klimaatinitiatieven over heel de wereld te steunen.

Waarom?

Sinds de oprichting van CO2logic in 2007 ondersteunen wij bedrijven bij de vaststelling en uitvoering van klimaatstrategieën, met name door de ontwikkeling van gecertificeerde* klimaatprojecten. Maar om de omvang en rijpheid te bereiken die nodig zijn voor certificering en om geleidelijk aan financiële autonomie te bereiken, hebben klimaatprojecten dringend behoefte aan ondersteuning tijdens de ontwikkelingsfase. We moeten ze voldoende tijd en middelen geven om op middellange termijn resultaten te boeken!

In 15 jaar tijd hebben we enkele grote projecten zien mislukken door een gebrek aan initiële financiering. Als antwoord op deze realiteit hebben we  Earth Funders opgericht, bedoeld om zoveel mogelijk klimaatprojecten in hun ontwikkelingsfase te steunen via crowdfunding op basis van donaties.

Antoine Geerinckx Oprichter

Hoe?

Earth Funders is niet zomaar een fonds, maar een gemeenschap van mensen die zich inzetten voor een klimaatvriendelijke toekomst.

Elk jaar selecteren we een of meer klimaatprojecten die op basis van donaties crowdfunding ontvangen om de vroege stadia van hun ontwikkeling te helpen financieren en hen te helpen financiële autonomie en certificering te bereiken. Deze vorm van steun biedt directe hulp, zonder de gebruikelijke zware financiële beperkingen, waardoor het project tijdens de opstartfase over de nodige middelen kan beschikken.

Met de steun van zijn sponsors verbindt CO2logic zich ertoe alle operationele kosten te dekken, zodat 100% van de ingezamelde fondsen rechtstreeks naar de projecten gaan, voor een directe impact op het klimaat!

Wat?

We kunnen zeer veel doen, en impactvolle oplossingen bestaan!

Alle projecten worden zorgvuldig geselecteerd en moeten een geloofwaardige klimaatimpact kunnen aantonen. Bovendien moeten ze ook indirecte voordelen bieden die te maken hebben met domeinen als gezondheid, gendergelijkheid en sociaal - economische ontwikkeling, en die beantwoorden aan een of meer van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties!

Ontdek de #positieveimpact van enkele projecten die wij steunen.

Discover now

* herbebossing, vernieuwbare energie, energie-efficiëntie, behoud, toegang tot schoon water…

** SDG: In september 2015 namen alle lidstaten van de Verenigde Naties de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling aan, een gemeenschappelijk actieplan voor vrede en welvaart voor mens en planeet, nu en in de toekomst. De basis daarvan zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDG’s) die alle landen - zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden - dringend oproepen tot gezamenlijke actie en een wereldwijd partnership. Zij verklaren dat de uitroeiing van armoede en andere achterstellingen hand in hand moet gaan met strategieën om de gezondheid en de scholing te verbeteren, de ongelijkheid te verminderen en de economische groei aan te moedigen, dat alles gecombineerd met een aanpak van de klimaatwijziging en acties om onze oceanen en wouden te behouden. Bron: www.sustaibaledevelopment.un.org/sdgs.

Wat is jouw email adres?
Help ons om onze communicatie te personaliseren